Generalforsamling

Kære Beboer

Årets generalforsamling bliver tirsdag d. 13 januar kl. 19:00. Vi håber på at kunne låne lokalet i kælderen ved nr. 22, ellers bliver det i vores bestyrelseslokale.

Indkomne forslag der ønskes forelagt på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde mindst 8 dage før.

Grillarrangement i gården d. 17. august

Efter den store succes til foreningens 30 års fødselsdagsfest sidste år, afholder vi igen et lille arrangement, hvor vi spise lidt kage og efterfølgende griller.

Alle i foreningen er velkommen, der må dog gerne lige gives et gives et praj om man kommer.

Håber vi ser så mange som muligt..